Tropy mnemoniczne. Kultury i języki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie współczesnej

Czas trwania: od 2016-10-07 do 2016-10-07

organizatorzy: Katedra Dramatu i Teatru w Instytucie Kultury Współczesnej oraz Zakład Italianistyki w Katedrze Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego