Dramat poetycki od-nowa

Czas trwania: od 2016-10-25 do 2016-10-26

organizatorzy: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego