Tadeusz Kudliński. Aksjologia i nowoczesność: wojna, historia, literatura, teatr

Czas trwania: od 2016-11-08 do

organizatorzy: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Literatury XX wieku, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie