Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce

Czas trwania: od 2017-04-26 do 2017-04-27

organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Fraser Valley w Kanadzie