Teatr w przestrzeni miejskiej

Czas trwania: od 2017-04-20 do 2017-04-21

organizatorzy: Katedra Dramatu i Teatru KUL, Zakład Teatrologii UMCS, Akademia Teatralno-Wokalna Jerzego Turowicza, Fundacja tanTHEO