Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru

Czas trwania: od 2017-05-18 do 2017-05-19

organizator: Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ