Adam Didur. Droga artystyczna przez Metropolitan Opera do Bytomia

Czas trwania: od 2017-05-11 do 2017-05-12

organizator: Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ