Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

adres: 43-246 Strumień, ul. Młyńska 14
tel. +48 33 587 01 74
e-mail: biuro@mgok.pl
www.emgok.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Bogusław Żydek
sala widowiskowa o powierzchni 160 m2, maksymalnie 150 krzeseł ustawionych w układzie kinowym, oświetlenie, nagłośnienie