Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie

adres: 41-260 Sławków, ul. Młyńska 14
tel. +48 32 293 10 52, +48 728 735 074
e-mail: sekretariatmok@mok.slawkow.pl
www.mok.slawkow.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Michał Kluczewski
sala widowiskowa na około 200 miejsc, oświetlenie, nagłośnienie