Strzeliński Ośrodek Kultury

adres: 57-100 Strzelin, ul. Mickiewicza 2
tel. +48 71 392 15 43
e-mail: sekretariat.kultura@strzelin.pl
www.kultura.strzelin.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Dariusz Stępień
sala kinowo-widowiskowa kina Grażyna na 276 miejsc, oświetlenie, nagłośnienie