Energetyczne Centrum Kultury - Miejski Klub im. Jana Kiepury

adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65
tel. +48 32 788 33 60, +48 32 788 33 67 (fax)
e-mail: sekretariat@kiepura.pl
www.kiepura.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Michał Góral