Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

adres: 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 81
tel. +48 61 852 47 08, +48 61 852 47 09, +48 61 852 34 51 (fax)
e-mail: sekretariat@filharmoniapoznanska.pl
www.filharmoniapoznanska.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Wojciech Nentwig