Polska Opera Królewska

adres: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49
tel. +48 22 628 81 23, +48 22 511 59 00, +48 501 699 086
e-mail: sekretariat@operakrolewska.pl
ww.operakrolewska.pl

status organizacyjny: teatr narodowy
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Polska Opera Królewska działa od 1 sierpnia 2018.
dyrektor: Ryszard Peryt

zastępca dyrektora: Andrzej Klimczak, dyrygenci: Przemysław Fiugajski, Zbigniew Graca, Tadeusz Karolak, Władysław Kłosiewicz, Dawid Runtz, Ruben Silva
śpiewacy: Małgorzata Bartkowska, Karol Bartosiński, Marta Boberska, Piotr Chwedorowicz, Robert Gierlach, Wojciech Gierlach, Jakub Andrzej Grabowski, Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek, Tatiana Hempel- Gierlach, Sławomir Jurczak, Gabriela Kamińska, Michał Kanclerski, Piotr Kędziora, Andrzej Klimczak, Agnieszka Kozłowska, Tomasz Krzysica, Katarzyna Krzyżanowska, Dorota Lachowicz, Monika Ledzion-Porczyńska, Iwona Lubowicz, Krzysztof Łazicki, Aneta Łukaszewicz, Anastazja Marusiak, Andrzej Marusiak, Ewa Mikulska, Julita Mirosławska, Olga Pasiecznik, Anna Radziejewska, Justyna Reczeniedi, Magdalena Rucińska, Małgorzata Rudnicka, Sylwester Smulczyński, Justyna Stępień, Robert Szpręgiel, Bogdan Śliwa, Leszek Świdziński, Mirosława Tukalska- Śliwa, Marek Wawrzyniak, Anna Wierzbicka, Marta Wyłomańska, Anna Wyrzykowska, Mateusz Zajdel, Mikołaj Zgódka, Witold Żołądkiewicz

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: