Teatr Tup Tup

adres: Warszawa,
tel. +48 500 152 939, +48 694 467 872
e-mail: TeatrTupTup@gmail.com
www.teatrtuptup.pl

status organizacyjny:
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

zespół: Nina Malinowska-Dziewięcka, Dariusz Dziewięcki

Ojciec wie najlepiej

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: