Stephen Kaltenbach. Indeks możliwości

miejsce: Muzeum Sztuki - ms1
kurator: Paweł Polit
Czas trwania: od 2017-03-24 do 2017-06-04