Filharmonia im. H. Wieniawskiego

adres: 20-029 Lublin, ul. Curie-Skłodowskiej 5
tel. +48 81 531 51 20, +48 81 531 51 19 (fax)
e-mail: sekretariat@filharmonialubelska.pl
www.filharmonialubelska.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Jan Sęk