Centrum Kultury Młodych

czytania, wykłady, itp:
INSTYTTUCJE

sala widowiskowa na 120 miejsc, nagłośnienie, oświetlenie