Centrum Kultury Młodych

adres: 93-021 Łódź, ul. Lokatorska 13
tel. +48 42 684 24 02
e-mail: ckm@toya.net.pl
www.ckm.lodz.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Monika Tabowska