Art brut

miejsce: Dom Rzemiosł
kurator:
Czas trwania: od 2017-05-23 do 2017-05-29