Stała kolekcja, stała

miejsce: Teatr Studio, Galeria Studio
kurator: Barbara Gryka, Agata Rucińska, Igor Sekuła
Czas trwania: od 2017-03-07 do 2017-03-26