Plakaty Opery Novej w Bydgoszczy

miejsce: Teatr Impresaryjny, Galeria Plakatu Teatralnego
kurator: Jerzy Brukwicki
Czas trwania: od 2017-04-27 do 2017-06-25