Biel kolorem śniegu. Tadeusz Kantor i artyści z kręgu Cricot 2. Rzym 1979

miejsce: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
kurator: Małgorzata Paluch-Cybulska
Czas trwania: od 2017-03-03 do 2017-06-11