PLAKATON 2017. Wystawa pokonkursowa

miejsce: Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, Czarne Foyer
kurator:
Czas trwania: od 2017-03-17 do