Paweł Dobrzycki - sceny teatralne 1979-2016

miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki,  Sala Wystawowa
kurator:
Czas trwania: od 2016-12-08 do 2017-02-19