Schlemmer/Kantor

miejsce: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
kurator: Małgorzata Leyko, Małgorzata Paluch-Cybulska
Czas trwania: od 2016-10-14 do 2017-01-15