Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza

adres: 90-722 Łódź, ul. Więckowskiego 20/11
tel. +48 665 722 248
e-mail: biuro@instytuthertza.pl
www.instytuthertza.pl

czytania, wykłady, itp:

fundator i prezes zarządu: Jacek Orłowski