Białowieski Ośrodek Kultury

adres: 17-230 Białowieża, Sportowa 1
tel. +48 85 681 24 60
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
www:

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Katarzyna Monika Turosieńska-Durlik
sala dawnego kina "Żubr" na 156 miejsc