Fundacja Inkubator Kultury "Kulmiasto"

adres: 80-433 Gdańsk, Waryńskiego 17/4
tel.
e-mail: kontakt@kulmiasto.pl
www.kulmiasto.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Weronika Maria Uziak