ITAN- Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego

adres: 33-306 Kraków, ul. Konfederacka 6
tel. +48 609 598 977
e-mail: teatr.itan@interia.pl
www.teatritan.pl

status organizacyjny:
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 2012 roku.
kierownik: Artur Dziurman
zespół: Mieczysław Baczański, Janusz Bąk, Krzysztof Bartosz, Adam Bubka, Barbara Cekiera, Iwona Chamielec, Danuta Damek, Mariusz Długopolski, Barbara Dyduła, Janina Filip, Maciej Jackowski, Joanna Koczara, Mariusz Koczara, Adam Łysek, Wanda Mizik, Leszek Odzieniec, Henryk Redkiewicz, Magdalena Sokoławska, Helena Suchan, Renata Szczepaniak, Małgorzata Walkosz, Stanisław Zając

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: