Stowarzyszenie Na Scenie

adres: 31-126 Kraków, Michałowskiego 4
tel. +48 501 589 604
e-mail: redakcja@nascenie.info
www.nascenie.info

czytania, wykłady, itp:

prezes: Wojciech Graniczewski