Dwie Siostry - duet improwizujący

adres: Bydgoszcz,
tel. +48 519 346 586
e-mail: alicja.dobrowolna@mck-bydgoszcz.pl
www:
c/o Miejskie Centyrum Kultury

status organizacyjny:
budżet roczny 2017:
liczba scen: 1
Barki Lemara, ul. Spichlerna 1

czytania, wykłady, itp:

Zespół działa od 2015 roku.
zespół: Katarzyna Chmara, Alicja Dobrowolna

Wyjazdy krajowe:

Nieregularnik na trzy nuty

Data: Sierpień 2017
Miejce: VII Ogólnopolski Festiwal Sportów Teatralnych 321 Impro
Miasto: Konstancin Jeziorna

Wyjazdy zagraniczne: