Miejskie Centrum Kultury

adres: 85-056 Bydgoszcz, Marcinkowskiego 12/14
tel. +48 52 325 55 60, +48 52 325 55 40, +48 519 346 572
e-mail: dyrekcja@mck-bydgoszcz.pl, mck@mck-bydgoszcz.pl
www.mck-bydgoszcz.pl

czytania, wykłady, itp:
Międzynardodowy Festiwal Teatrów Impro IMPRODROM
Przegląd Teatralny „Małe formy – wielkie kreacje”

dyrektor: Marzena Matowska