Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR

adres: 81-317 Gdynia, Warszawska 24/12
tel. +48 600 735 933, +48 58 620 25 85 (fax)
e-mail: stowarzyszenie@sia-jantar.pl
sia-jantar.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Jacek Piątek