Centrum Kultury i Sztuki

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowo-kinowo na 325 miejsc, pow. 362 m², nagłośnienie, oświetlenie; sala „Studio”, na 90 miejsc, pow. 162 m², nagłośnienie, oświetlenie, fortepian klasy koncertowej marki Calisia