Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

adres: 69-100 Słubice, ul. 1 Maja 1
tel. +48 95 758 24 39, +48 95 758 83 28 (fax)
e-mail: smok@slubice.pl
www.smok.slubice.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Tomasz Pilarski
sala widowiskowa na 84 miejsca, oświetlenie, nagłośnienie