Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

adres: 55-114 Wisznia Mała, ul. Szkolna 1
tel. +48 71 312 70 76, +48 501 411 229, 48 504 068 925
e-mail: oksir@wiszniamala.pl
www.oksir.wiszniamala.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor Paweł Kamiński
sala w miejscowości Kryniczno na ok. 120–140 miejsc, scena o pow. ok. 37 m kw., klimatyzacja, mobilna widownia; Świetlica w Ligocie Pięknej: sala z kominkiem i niewielką sceną na orkiestrę na ok. 60 osób; Świetlica w Piotrkowiczkach: sala ze sceną i zamontowanym systemem oświetlenia na 120 miejsc; Świetlica w Szymanowie: sala ze sceną na 170 miejsc