Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy

adres: 15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 14
tel.
e-mail: bsal.wsl@gmail.com
www.bsal.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Wiesław Czołpiński