Szczecińska Grupa Improwizacyjna „Pod Pretekstem”

adres: Szczecin,
tel. +48 510 035 541
e-mail: impropodpretekstem@gmail.com, agnieszka.goorka@wp.pl
www.grupaimpropp.pl

status organizacyjny:
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Grupa działa od 2012 roku.
kierowictwo: Agnieszka Górska, Agnieszka Stańczak

Tymczasem przed północą

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Tymczasem przed północą

Data: Kwiecień 2017
Miejce: LII Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT
Miasto: Szczecin

Wyjazdy zagraniczne: