„Proscenium”

adres: 20-112 Lublin, ul. Grodzka 5A
tel. +48 724 688 252
e-mail: gazetaproscenium@gmail.com
www:

redaktor naczelny: Bartłomiej Miernik
wydawca: Warsztaty Kultury