Living Space Theatre

adres: 40-866 Katowice, ul. Piatów 5/98
tel. +48 663 216 016
e-mail: j.margosiak@livingspacetheatre.com
www.livingspacetheatre.com

status organizacyjny: stowarzyszenie
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 2016 roku.
kierownik: Jakub Margosiak
zespół: Kamil Baryła, Natalia Dinges, Jakub Kruczek, Grzegorz Łabuda, Anna Mikuła, Paweł Urbanowicz, Dominika Wiak

Kaj dzias.

Reżyseria Jakub Margosiak, choreografia zespół, muzyka Izabela Płachta, Kornel Uriasz, Miłosz Potoczny.

Obsada: Natalia Dinges, Anna Mikuła, Grzegorz Łabuda, Jakub Margosiak.
Premiera: 30 marca 2017.
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

43 przypadki szczęścia.

Choreografia Sylwia Hefczyńska-Lewandowska.

Obsada: Anna Mikuła, Grzegorz Łabuda, Jakub Margosiak, Jakub Kruczek, Andrzej Michalski.
Premiera: 10 czerwca 2017.
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: