Centrum Kultury „Browar B.”

adres: 87-800 Włocławek, ul. Łęgska 28
tel. +48 54 427 02 30
e-mail: sekretariat@ckbb.pl
www.ckbrowarb.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Lidia Piechocka-Witczak
mała sala klub "Zazamcze" (ul. Toruńska 87); sala widowiskowa "Browar B." (ul. Łęgska 28) na 420 miejsc, nagłośnienie, brak oświetlenia, 4 garderoby; Klub "Stara Remiza" (ul. Żabia 8) na 430 miejsc