Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego

czytania, wykłady, itp:
TEATRY INNE

sala na 315 miejsc (w tym 45 na balkonie), scena o wymiarach 9 m x 15 m x 5 m, 5 garderób, pełne wyposażenie