Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

adres: 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 139
tel. +48 52 562 73 71, +48 795 120 884
e-mail: sekretariat@oksir.eu, recepcja@oksir.eu
www.oksir.eu

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Iwona Mazelewska
sala kinowo-widowiskowa na 336 miejsc, oświetlenie, ruchome nagłośnienie, 2 garderoby