Ogólnopolski Przegląd Piosenki Aktorskiej

adres: 33-100 Tarnów, ul. Rynek 5
tel. +48 14 622 02 68, +48 606 787 439
e-mail: ilk@poczta.onet.pl, oppa.tarnow@gmail.com
www:

organizatorzy: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych, Tarnowskie Centrum Kultury
koordynator: Iwona Kapa
edycja II
3 września 2016
program: przesłuchania finalistów; recital Magdaleny Smalary
 

jury: Magdalena Smalara, Marcin Hycnar, Maria Zawada-Bilik, Małgorzata Krzysica, Krystyna Rey