Słupski Ośrodek Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala koncertowa na 350 miejsc (200 siedzących), scena nagłośnienie; sala teatralna na 120 miejsc, mobilna widownia, scena, ekran, nagłośnienie, oświetlenie