Ustrońskie Spotkania Teatralne

adres: 43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
tel. +48 33 854 29 06, +48 33 854 56 05
e-mail: mdk@ustron.pl
www.mdk-ustron.ox.pl

organizator: Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
dyrektor: Barbara Nawrotek-Żmijewska
edycja XIX
14–17 marca 2017

program: Gwiazda i ja Teatr Capitol, Warszawa; Mężczyzna idealny Teatr Palladium, Warszawa; występy laureatów XII Miejskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych; Pierwsza młodość Teatr Dramatyczny im. Szaniawskiego, Płock