Studencki Wielosztuk Kulturalny

adres: 10-722 Olsztyn, ul. Kanafojskiego 1/08
tel. +48 605 342 513, +48 606 706 298, +48 89 523 32 36
e-mail: wielosztuk@uwm.edu.pl, cezary.kurkowski@uwm.edu.pl
www.wielosztuk.pl

organizatorzy: Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie MCA Group
dyrektor festiwalu: Ewa Kokoszko
koordynator: Cezary Kurkowski
festiwal odbywa się co dwa lata; kolejna edycja zaplanowana na sezon 2017/18