Grupa Teatralna Nietentego

adres: 82-300 Elbląg, ul. Teatralna 11
tel. +48 55 641 97 00
e-mail: teatr@teatr.elblag.pl
www.teatr.elblag.pl/grupa-teatralna-nietentego
c/o Teatr im. Aleksandra Sewruka

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

opiekun: Piotr Boratyński

Odmieniec

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Pod kontrolą

Data: Październik 2016
Miejce: XV Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych Galimatias
Miasto: Tarnów

Wyjazdy zagraniczne:

wyróżnienie za galimatiasową Niesfornmośc na XV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niesfornych Galkimatias w Teresinie.