Młodzieżowy Teatr GENERACJA

adres: 05-420 Józefów, ul. Wyszyńskiego 1
tel. +48 22 789 20 26
e-mail: mok@mokjozefow.pl, czekajev@wp.pl
www.mokjozefów.pl
c/o Miejski Ośrodek Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 2009 roku.
opiekun: Krzysztof Czekajewski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: