Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowa na 218 miejsc + dostawki, 2 garderoby, duża scena, nagłośnienie, oświetlenie; sala kameralna na 100 miejsc, mała scena, oświetlenie, nagłośnienie